CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM !
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ sáu (khóa XII)

Sáng 3/7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng chủ trì có Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải, các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu.

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2020; bàn và quyết định các nội dung, như: Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023, Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của BCH TLĐ khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 9c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Báo cáo công đoàn các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020, trong đó xác định chủ đề công tác năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” với 7 lĩnh vực chủ yếu; Nghị quyết cũng đề ra 18 nhóm chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp để các cấp công đoàn tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ kết quả nổi bật trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; những hạn chế còn tồn tại, làm rõ các nguyên nhân, chú ý đối chiếu với chủ đề công tác của năm, những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, nhất là vấn đề liên quan đến lao động, công đoàn hậu Covid - 19 để đề xuất các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình công tác năm 2020.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, từ đầu tháng 1 dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng tới Việt Nam, nhất là từ tháng 3/2020; cho đến nay số người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập, đời sống hết sức nặng nề. Tổng Liên đoàn đã chủ động sớm ban hành các văn bản theo tiến trình, nhiệm vụ Trung ương chỉ đạo; thành lập Tổ khảo sát đánh giá về ảnh hưởng của dịch Covid - 19 để đánh giá tổng thể tác động đến người lao động. Tại các ngành, địa phương, đơn vị bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực và kịp thời, các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động, thể hiện vai trò, trách nhiệm tham gia cùng hệ thống chính trị, người sử dụng lao động trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và an toàn cơ quan, nhà máy; chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức Công đoàn quyết định cho phép sử dụng nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn ngành, địa phương và cấp trên trực tiếp cơ sở để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 có thể còn kéo dài, việc duy trì sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn sẽ tác động đến hoạt động công đoàn. Trên cơ sở kết quả về phòng, chống dịch và công tác triển khai, giám sát các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hội nghị thảo luận, đánh giá, đúc kết những mô hình, cách làm, cũng như các bài học kinh nghiệm trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc, qua đó đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Về công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, trong bối cảnh tình hình mới, nhất là tác động cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, cũng như các yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn, đòi hỏi công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động công đoàn cần được tăng cường, tạo sự đồng bộ trong toàn hệ thống. Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định nhiệm vụ “Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” là một trong ba khâu đột phá của giai đoạn 2018-2023Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xây dựng chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023” để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị còn đánh giá về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành TLĐ (khóa XI); báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ của BCH khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tình hình mới; Báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 và công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời, Hội nghị cho ý kiến vào tờ trình về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn; Tờ trình về việc xin ý kiến tiêu chuẩn các chức danh của Ủy ban kiểm tra khi thực hiện sắp xếp bộ máy cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh;

Trong phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần khẩn trương khắc phục về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ở một số đơn vị trong thời gian tới; đồng thời cũng đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/phat-trien-doan-vien-xay-dung-to-chuc-cong-doan-508/khai-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-tong-ldld-viet-nam-lan-thu-sau-(khoa-xii)-512421.tld

 

Theo congdoan.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 06/5/2020
Người chịu trách nhiệm:  Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 01 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định
 Số điện thoại: 0228.3849663 - Fax: 0228.3849663