CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM !
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Công đoàn huyện Nam Trực hoàn thành Hội nghị cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động năm học 2023-2024 trên toàn huyện Nam Trực

Thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực ban hành Hướng dẫn liên tịch số 346/HDLT- PGDT-LĐLĐ ngày 06/9/2023 chỉ đạo các công đoàn cơ sở trường học phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động năm học 2023-2024.

Thực hiện theo hướng dẫn đến ngày 20/10/2023, 63/63 trường học thuộc khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động năm học 2023-2024.

Tại Hội nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho Ban giám hiệu báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Đa số đoàn viên, giáo viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người lao động năm học 2022-2023 và những quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường học. Các nhà trường đã thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra. Các chỉ tiêu đề ra đều đạt được. Đồng thời các đồng chí Hiệu trưởng đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác. Triển khai kế hoạch năm học 2023-2024 tới toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tổng kết phong trào thi đua; nội dung xét khen thưởng năm học 2022-2023 và triển khai phong trào thi đua năm học 2023-2024. Trong năm học 20222-2023, công đoàn phối hợp với nhà trường triển khai nhiều phong trào thi đua do công đoàn cấp trên và các phong trào do nhà trường, địa phương, ngành, huyện phát động đạt kết quả. Trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,… gắn với “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc bình xét thi đua được triển khai công khai, minh bạch, dân chủ thúc đẩy phong trào thi đua trong công đoàn nhà trường.

Tại Hội nghị các cán bộ, giáo viên, người lao động tích cực tham gia các ý kiến đóng góp xây dựng trường học vững mạnh, công đoàn cơ sở vững mạnh.

Cũng tại Ban Thanh tra nhân báo cáo kết quả công tác năm học trước và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Theo chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định, các Ban thanh tra nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học. Một số ban Thanh tra hết nhiệm kỳ 2 năm đã tiến hành bầu cử Ban Thanh tra nhân dân khóa mới nhiệm kỳ 2023-2025. Các đồng chí được bầu mới đều đạt số phiếu bầu cao trên 95%.

Hội nghị chứng kiến ký giao ước thi đua năm học 2023-2024 giữa Hiệu trưởng nhà trường với Chủ tịch công đoàn.

anh tin bai

 Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nam Trực và Ban Giám hiệu nhà trường chứng kiến Ký giao ước thi đua học 2023-2024 giữa Hiệu trưởng với Chủ tịch công đoàn trường THCS Hoàng Ngân

 Hội nghị cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động tại các nhà trường trên địa bàn huyện được triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch. Phát huy được quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết tâm tư nguyện vọng của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề nối, phong cách làm việc…

Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 06/5/2020
Người chịu trách nhiệm:  Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 01 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định
 Số điện thoại: 0228.3849663 - Fax: 0228.3849663