Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/SY-LĐLĐ 22/11/2019 Sao y Quyết định về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Lượt xem: 87
Tải về 1
08/SY-LĐLĐ 08/10/2019 V/v mạo danh cơ quan Trung ương giới thiệu bán sách
Lượt xem: 93
Tải về 0
81/SY-LĐLĐ 30/11/2018 Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam
Lượt xem: 164
Tải về 4
319/TB-VPCP 10/09/2018 Sao y Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Lượt xem: 141
Tải về 7
161-BS/ĐU 19/07/2018 Sao lục hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 146
Tải về 1
78/SY-LĐLĐ 16/07/2018 Sao y quyết định về việc sửa đổi,bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Lượt xem: 158
Tải về 1
742/HD-TLĐ 17/04/2018 Sao y hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 268
Tải về 30
72/SY-LĐLĐ 18/01/2018 Sao y Kết luận của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 19/11/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn v/v thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống công đoàn.
Lượt xem: 154
Tải về 5
70/SY-LĐLĐ 21/09/2017 Sao y quyết định về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn
Lượt xem: 131
Tải về 8
69/SY-LĐLĐ 25/08/2017 Sao y công văn v/v tái cử đối với cán bộ công đoàn và chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không tái cử
Lượt xem: 149
Tải về 8
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 06/5/2020
Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 01 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định
 Số điện thoại: 0228.3849663 - Fax: 0228.3849663