Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 4,708
  • Tất cả: 13,853,335
Lượt xem: 6869
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Chiều 28-10, tại huyện Xuân Trường, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ tám (nhiệm kỳ 2016-2021). Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố.


Đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Từ tháng 11-2019 đến nay, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được duy trì, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Công tác tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ, tuân thủ pháp luật, công khai, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp; mỗi HĐND huyện, thành phố tổ chức từ 2 đến 3 kỳ họp. Hoạt động thẩm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu là những vấn đề được cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được chú trọng, mở rộng các hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định. Từ tháng 11-2019 đến nay, tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 78 lượt công dân; nhận 183 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đã chuyển 63 vụ việc tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Các nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

Những tháng cuối năm 2020, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Thường trực UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực và các Ban HĐND; trong đó quan tâm tới việc xây dựng, hoàn thiện các báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được HĐND thông qua đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thực hiện tốt nội dung giám sát kết quả thực hiện, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND và các ngành chức năng. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND các huyện, thành phố mở rộng hình thức giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND huyện, thành phố trong thời gian qua; nhất là đã dày công trong công tác giám sát, hiểu sâu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Công tác phối hợp giữa MTTQ và HĐND các cấp ngày càng hiệu quả, chất lượng. Tuy nhiên, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố vẫn còn hạn chế, khó khăn do tại một số địa phương, đại biểu HĐND chuyên trách chưa bảo đảm về số lượng; một số đại biểu chưa dành thời gian nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến cụ thể vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết; một số đại biểu còn nể nang, ngại va chạm trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp... Thời gian tới, HĐND các cấp cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra nhiều giải pháp mới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./. 

Tin, ảnh: Xuân Thu

6 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image