Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 230
  • Trong tuần: 5,394
  • Tất cả: 14,239,443
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Văn phòng UBND tỉnh Nam Định mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, số 57 Vị Hoàng, TP Nam Định.

- Số điện thoại chuyên dùng: 0228 3526 333.

- Địa chỉ thư điện tử: tthcnamdinh@namdinh.chinhphu.vn

     Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI

 KIỂM SOÁT TTHC

 

Số TT

Đơn vị đầu mối tiếp nhận

Họ, tên người đại diện nhận tài khoản

Địa chỉ thư điện tử công vụ

Số điện thoại

1

UBND tỉnh

Trần Kha

trankha@namdinh.chinhphu.vn

02283849363

Nguyễn Phúc Sơn

nguyensonnd2010@gmail.com

02283526333

0969.568883

Trần Duy Tùng

tranduytung@namdinh.chinhphu.vn

0915520033

2

Sở Khoa học và Công nghệ

Bùi Thị Minh Nguyệt

sokhcn@namdinh.chinhphu.vn

0917719 282

3

Sở Giao thông vận tải

Lương Thành Nam

luongthanhnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

0913099 379

4

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn Thị Hoàn

doanthihoan.stt@namdinh.gov.vn

0986709 722

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Hương

huongthanhthinguyen92@gmail.com

0944570 639

6

Thanh tra tỉnh

Hoàng Thị Thu Hằng

Bùi Minh Sáng

Hoàng Mai Chung

hoangthithuhang.ttt@namdinh.gov.vn

buiminhsang.ttt@namdinh.gov.vn

hoangmaichung.ttt@namdinh.gov.vn

0912766 900

0912139 357

01698205 290

7

Sở Công thương

Vũ Công Toàn

vucongtoan.ct@namdinh.chinhphu.vn

0914653789

8

Sở Y tế

Vũ Việt Dưỡng

thanhtraso.yt@namdinh.chinhphu.vn

0904885589

9

Sở Tài chính

Nguyễn Thanh Nhã

sotaichinh@namdinh.chinhphu.vn

0228640769

10

Sở Xây dựng

Trần Đình Nghĩa

vanphongsxdnamdinh@gmail.com

0972880792

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Minh

minhnguyenvp6848@gmail.com

01673545845

12

Sở Tư pháp

Phạm Thị Thu Hằng

sotuphap.nd.tchctonghop@gmail.com

0989646481

13

Sở Lao động - Thương binh và XH

Hà Đức Hoàng

haduchoang.ldtbxh@namdinh.chinhphu.vn

0912030022

14

Sở Nội vụ

Trần Thị Thu Hằng

tranthuhang82@gmail.com

0946080266

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đỗ Văn Quảng

dovanquang.khdt@namdinh.chinhphu.vn

0912334036

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Thị Bích Ngọc

tranthibichngoc.tnmt@namdinh.chinhphu.vn

0916612673

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trần Thị Hương Giang

sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn

0913804357

18

Ban quản lý các KCN

Nguyễn Thị Tươi

nguyenthituoi.bql@namdinh.gov.vn

0917841389

19

UBND thành phố Nam Định

Phạm Xuân Thụ

tthctpnamdinh.ndh@namdinh.gov.vn

0949010879

Trần Quế Anh

vp2.ndh@namdinh.gov.vn

0964867038

20

UBND huyện Hải Hậu

Trần Thị Huyền

ubndhuyenhaihau@namdinh.gov.vn

0917552719

Đoàn Xuân Thịnh

doanxuanthinh.hhu@namdinh.gov.vn

0912380777

21

UBND huyện Nghĩa Hưng

Lương Thế Dũng

vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

0913906823

22

UBND huyện Giao Thủy

Mai Thanh Long

maithanhlong.gty@namdinh.gov.vn

0913565037

Nguyễn Viết Sự

cbvanphongubnd.gty@namdinh.gov.vn

0912825309

23

UBND huyện Trực Ninh

Vũ Xuân Đạt

vuxuandat.tnh@namdinh.gov.vn

0915898995

Nguyễn Thế Anh

ntanh.tnh@namdinh.gov.vn

0916955366

24

UBND huyện Xuân Trường

Đặng Đức Trường

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

0913032237

25

UBND huyện Nam Trực

Trần Thị Sim

tranthisim.ntc@namdinh.gov.vn

0919765915

26

UBND huyện Vụ Bản

Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuan.vbn@namdinh.gov.vn

0944540888

27

UBND huyện Mỹ Lộc

Phạm Tuấn Anh

phamtuananh.mlc@namdinh.gov.vn

0914842525

28

UBND huyện Ý Yên

Hoàng Thanh Long

ubnd.yyen@gmail.com

0945127682