|   Liên hệ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1,807
  • Trong tuần: 10,842
  • Tất cả: 14,195,772
Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hộ kinh doanh thì chỉ cần có bản sao kê khai thuế (dưới 100 triệu) và thuộc nhóm nghề kinh doanh do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngừng kinh doanh. Là đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo NQ42, mặc dù gia đình khá giả, nhà xây mọi thứ đầy đủ, thậm trí là hộ khá trong khu vực

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Hộ kinh doanh
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Doanh nghiệp phải ngừng việc do dịch Covid- 19, có 15/15 người lao động phải ngừng việc, có ký hợp đồng lao động với người lao động, người lao động có tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (vì doanh nghiệp nhỏ, không đủ khả năng cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc), từ tháng 4 năm 2020, doanh nghiệp phải đóng cửa, không có nguồn thu nào. Doanh nghiệp có được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động hay không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người sử dụng LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh (có trên 10 lao động) gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19, phải ngừng sản xuất kinh doanh thì có được hỗ trợ cho vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để tiếp tục sản xuất kinh doanh không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người sử dụng LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người có công với cách mạng đã nhận hỗ trợ 03 tháng; tuy nhiên, qua rà soát địa phương xác định đối tượng này cũng là lao động tự do bị ảnh hưởng trong tháng 4 (bán vé số, xe ôm,...). Như vậy, có chuyển từ đối tượng từ diện đã chi trả sang đối tượng lao động tự do (mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng) hay không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Đối tượng 1
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng phải có Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020. Vậy Báo cáo tài chính đó có phải đã được kiểm toán hay không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người LĐ có quan hệ LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trường hợp doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở thì có cần công đoàn cấp trên trực tiếp xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp động lao động và nghỉ việc không hưởng lương không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người LĐ có quan hệ LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động không phải là doanh nghiệp (ví dụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh,…) bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương có được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người LĐ có quan hệ LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất kinh doanh muốn được nhận hỗ trợ cho người lao động thuộc diện hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng thì nộp hồ sơ ở đâu? 
Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người LĐ có quan hệ LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp động lao động do dịch Covid - 19, nhưng doanh nghiệp không báo giảm BHXH với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định. Trường hợp này người lao động có được xem xét giải quyết hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng hay không?

Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người LĐ có quan hệ LĐ
Địa chỉ: Nam Định
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Làm thế nào để kiểm tra, tránh trùng đối tượng được hỗ rợ trong phạm vi một tỉnh ? Quy định đối tượng phải xin xác nhận của nơi thường trú và tạm trú khi không trong phạm vi một tỉnh sẽ làm tăng chi phí?
Ngày gửi:22/05/2020
Người gửi: Người LĐ không có giao kết HĐLĐ
Địa chỉ: Nam Định
123456
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
  Gửi câu hỏi Làm lại