DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 202020200162/TB-UBND07/10/2020
2Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 202020200162/TB-UBND07/10/2020
3CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 20202020Biểu số 59/CK-NSNN162/TB-UBND07/10/2020
4THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 20202020Biểu số 60/CK-NSNN162/TB-UBND07/10/2020
5THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 20202020Biểu số 61/CK-NSNN162/TB-UBND07/10/2020
6Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 202020201112/TB-UBND08/07/2020
7Cân đối ngân sách địa phương quý II/20202020Biểu số 59/CK-NSNN112/TB-UBND08/07/2020
8Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II/20202020Biểu số 60/CK-NSNN112/TB-UBND08/07/2020
9Thực hiện chi ngân sách địa phương quý II/20202020Biểu số 61/CK-NSNN112/TB-UBND08/07/2020
10Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 20202020269/TB-UBND15/04/2020
11Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 20202020169/TB-UBND15/04/2020
12CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2020 (Biểu số 59/CK-NSNN)2020Biểu số 59/CK-NSNN69/TB-UBND15/04/2020
13THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 20202020Biểu số 60/CK-NSNN69/TB-UBND15/04/2020
14THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2020 2020Biểu số 61/CK-NSNN69/TB-UBND15/04/2020
15Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2018201912907/QĐ-UBND23/12/2019
16Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020201912908/QĐ-UBND23/12/2019
17Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 201920191148/TB-UBND08/10/2019
18Quyết định Về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019201822920/QĐ-UBND20/12/2018