Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
409/QĐ-LĐLĐ 01/03/2021 Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và Người lao động tại Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định
Lượt xem: 74
Tải về 10
325/LĐLĐ-UBKT 27/05/2019 V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 153
Tải về 15
17/KH_LĐLĐ 18/03/2019 Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 204
Tải về 35
153/LĐLĐ 28/11/2018 V/v tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018
Lượt xem: 149
Tải về 6
95/LĐLĐ-UBKT 09/10/2018 Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
Lượt xem: 150
Tải về 19
78/SY-LĐLĐ 16/07/2018 Sao y quyết định về việc sửa đổi,bổ sung một số điều Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Lượt xem: 158
Tải về 1
742/HD-TLĐ 17/04/2018 Sao y hướng dẫn việc tiếp cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 268
Tải về 30
538/QĐ-UBKT 07/03/2018 Quyết định về việc kiểm tra tài chính công đoàn đồng cấp năm 2017 tại LĐLĐ tỉnh Nam Định
Lượt xem: 171
Tải về 36
117/KH-LĐLĐ 06/03/2018 Kế hoạch kiểm tra năm 2018
Lượt xem: 171
Tải về 49
62/SY-LĐLĐ 27/04/2017 Sao y Hướng dẫn sử đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
Lượt xem: 127
Tải về 3
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 06/5/2020
Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 01 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định
 Số điện thoại: 0228.3849663 - Fax: 0228.3849663